Kategoria: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Filozofia pracy i jej zadania cz. 2

Fizjologia dąży do poznania praw, które rządzą zjawiskami życiowymi, zachodzącymi w organizmie żyjącym. Zjawiska życiowe są niezwykle zawiłe, gdyż warunki, które je wywołują, są niezmiernie liczne nieraz przed okiem badacza ukryte. Dlatego w fizjologii samo tylko spostrzeganie nie wystarcza do rozwiązania nasuwających się zagadnień, lecz konieczne jest zastosowanie doświadczenia, badania w laboratoriach – badania przez […]

Filozofia pracy i jej zadania cz. 1

Zadaniem fizjologii jest badanie zjawisk, które zachodzą w jestestwach żyjących, poznanie praw, którym zjawiska te podlegają. Fizjologia człowieka jest to nauka, która zajmuje się tylko przejawami życia prawidłowego człowieka, patologia zaś jest nauką o istocie chorób. W Starożytności nazwą fizjologii obejmowano naukę o przyrodzie w ogólności, między fizyką a fizjologią nie znano różnicy. Dopiero w […]