Autor: admin

Zmiany krwi przy pracy cz. 3

2. Promieniowanie słońca odgrywa wielką rolę w życiu i rozwoju pracownika, niedocenianą nawet przez obrońców ludu. Zbytnie promieniowanie słoneczne oddziaływa przeważnie przez promienie ultrafioletowe, które mają własność hemolityczną, zmniejszają moc utleniającą krwi, przekształcają hemoglobinę na metahemoglobinę, hematinę i hemochromogen. Zmniejszenie lub usunięcie promieni słonecznych oddziaływa wielce szkodliwie na życie organizmu: zmniejsza się ilość czerwonych ciałek […]

Zmiany krwi przy pracy cz. 2

Nieodpowiednia, nie higieniczna pozycja przy pracy może być z jednej strony źródłem fizycznego zmęczenia, a z drugiej – przyczyną utrudnienia utleniania krwi. Co ważniejsza, środowisko, w którym dokonywa się praca, wpływa wielce na zmiany krwi. 1. Wysoka temperatura zmniejsza ilość hemoglobiny (u piekarzy, palaczy, mechaników, hutników szkła) i ilość czerwonych ciałek krwi, wywołuje anemię, ziarnistość […]

Zmiany krwi przy pracy cz. 1

Krew pracowników zmienia się, zatruwa nie tylko z powodu używania związków ołowiu, rtęci, benzolu itp., lecz również z powodu zmęczenia, znużenia, przeciążenia. Zmęczenie bądź fizyczne, bądź umysłowe, odbija się na wszystkich składowych częściach krwi, zależnie od jego stopnia i rodzaju. Liczba czerwonych ciałek krwi w pierwszych godzinach pracy powiększa się, później w miarę zmęczenia spada. […]

Zmęczenie cz. 5

Zmęczenie, przemęczenie jest właściwie zmęczeniem nerwowo-mózgowego ustroju. Słusznie mówi wielki znawca i badacz w tej dziedzinie, profesor angielski Newman: „Zagadnienie zmęczenia przy pracy jest przede wszystkim zagadnieniem zmęczenia ustroju nerwowego i następstw z niego wynikających”, choć pracownik nieraz skarży się jedynie na ból w mięśniach. A praca dzisiejsza w obecnych warunkach wymaga wielkiego natężenia nerwów […]

Zmęczenie cz. 4

Takie przemęczenie stanowi prawdziwą istotną chorobę zawodową. Ono jest skupionym zmęczeniem co do ilości a nerwowym zmęczeniem co do swej natury i skutków pośrednich i bezpośrednich. Dopiero w ostatnich czasach dokładnie jest oceniany ten rodzaj zmęczenia. Nie ten robotnik jest istotnie przemęczony, który się czuje w końcu dnia znużonym, lecz ten, który staje nazajutrz do […]

Zmęczenie cz. 3

Znużenie może też przejść prędko i bez śladu po odpoczynku fizycznym i umysłowym. Zresztą na uczucie znużenia mogą wpływać inne duchowe czynniki niezwiązane bezpośrednio z pracą: smutek, zwątpienie, zawód, rozpacz. Wtedy mózg i nerwy biorą górę ponad wszystkimi organami, są przeciążone, tracą równowagę, ogą nastąpić istotne zaburzenia umysłowe i duchowe, choć niema prawdziwego zmęczenia fizycznego. […]

Zmęczenie cz. 2

Fizjolodzy i higieniści zgadzają się, że praca jest  właściwością organizmu każdej istoty żyjącej, że praca w higienicznych warunkach nie tylko nie jest szkodliwa, lecz konieczna i niezbędna dla rozwoju i zdrowia człowieka. Każda praca, jak każda czynność organizmu (oddychanie, trawienie, chodzenie, myślenie), sprowadza pewnego rodzaju zmęczenie obiektywne, które objawia się podniesieniem liczby pulsu, oddechów, ciepłoty, […]

Zmęczenie cz. 1

Kwestia zmęczenia od dawna jest znana, od wieków, odkąd praca istnieje. Zwracał już uwagę na zmęczenie słynny uczony Galileusz w XVI wieku i Vauban w XVIII. Badania jednak naukowe nad zmęczeniem datują się dopiero od lat 30 — od prac Mosso, Amara, od zjazdów naukowych w Paryżu, Brukseli, Berlinie, Waszyngtonie, Mediolanie, Wiedniu. Z rozwojem przemysłu, […]

Filozofia pracy i jej zadania cz. 4

Jeszcze dziś bardzo często za naukową organizację pracy, podaje się metodę przemyślną, stworzoną i opracowaną przez słynnego inżyniera Taylora i jego najbliższych uczniów. Tayloryzm nie ma tych samych celów, co fizjologia pracy. On dąży do powiększenia wytwórczości, produkcji, a ona – do zwiększenia wydajności człowieka, lecz nie wytrącając go z równowagi, nie narażając na przemęczenie, […]

Filozofia pracy i jej zadania cz. 3

Każdy przejaw życia, czy jest nim oddychanie, bicie serca, krążenie krwi, czy wydzielina gruczołu, czy nim jest prosty odruch, czy świadome oddziaływanie na wrażenia zmysłowe, czy też praca mięśni lub mózgu, musi mieć za podstawę przemianę substancji i energii. Znane są dziś dokładnie czynności serca, płuc, wątroby, nerek, znane są po części funkcje mózgu i […]