Ostatnio opublikowane

Badanie przemęczenia cz. 4

Wszyscy higieniści, wszyscy społecznicy, wszystkie demokratyczne rządy powinny przede wszystkim starać się zapobiec chorobom zawodowym, na czele których trzeba postawić przemęczenie, znużenie, przeciążenie. W miarę rozbudzenia świadomości robotników z jednej strony, rozwoju przemysłu – z drugiej, kwestia przemęczenia wysuwa się coraz więcej na przód, staje się żywotną i palącą. Czynnik psychiczny, duchowy robotnika musi być […]

Badanie przemęczenia cz. 3

Nazajutrz po pracy, po wypoczęciu nocnym, robotnik zdrowy, nieprzemęczony, nie powinien doznawać żadnego bólu, żadnego znużenia; rześkość, wesołość i ochota do pracy powinny wrócić. Lekarz inspekcyjny, higienista pracy, fizjolog, psycholog mogą i powinni posługiwać się wypróbowanymi przyrządami, jak siłomierz, ergograf, oscillometr (do mierzenia ciśnienia krwi), lecz dodatkowo i zawsze z krytycyzmem. Jak w badaniu chorego […]

Badanie przemęczenia cz. 2

Niechaj przede wszystkim nikt nie wierzy, nie łudzi się, ażeby były dziś jakieś pewne dokładne przyrządy, które mogłyby służyć za istotny sprawdzian przemęczenia, jak termometr dla mierzenia ciepła. Pozostawmy na razie przyrządy fizjologom, lekarzom, specjalistom, badaczom, a sami zwróćmy się do wypróbowanych, niezawodnych metod, choć nie zawsze tak błyskotliwych i ponętnych, jak kardiografy, pneumografy itp. […]

Badanie przemęczenia cz. 1

Zmęczenie przy pracy odgrywa największą rolę w higienie pracy. Niema ważniejszego zagadnienia dla robotników, dbających o swe życie i zdrowie, ale w dzisiejszym ustroju nikt nie docenia przemęczenia, nie stara się mu zapobiec. Jedynie fizjolog i higienista pracy, zatopiony w swych badaniach i rozmyślaniach, rozumie istotę i doniosłe znaczenie przemęczenia, umie snuć przyszły świat czarowny, […]

Czy można rozpoznać przemęczenie robotnika? Cz. 4

Nieuświadomionym higienistom nawet wydaje się wielce łatwym rozpoznanie zmęczenia przy pracy, byleby posiadać dobre aparaty i wykresy: ergografy, pneumografy,myografy, kardjografy, sfigmografy, oscilometry, estezjometry, dynamometry. Aparaty, testy do odkrywania i mierzenia zmęczenia w rękach niedouków – to miecz w ręku szaleńca, książka naukowa w rękach analfabety. Trzeba dokładnie poznać przyrządy i próby, zrozumieć je, nauczyć się […]

Czy można rozpoznać przemęczenie robotnika? Cz. 3

Zapalony fizjolog włoski, profesor Patrizi z Modeny, rozbierając szczegółowo testy (próby) znużenia fizjologiczne i mechaniczne, pomimo wielkiego entuzjazmu dla testów, nieraz, wątpi, waha się i ostrzega przed wnioskami zbyt pochopnymi. Dr. Dhers, sekretarz higieny przemysłowej przy Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie, kończy swą cenną książkę O testach zmęczenia słowami: „To długie studium nad przeróżnymi testami […]

Czy można rozpoznać przemęczenie robotnika? Cz. 2

Fakt, że zgłodniali wycieńczeni robotnicy po długiem bezrobociu nie skarżą się dzisiaj na pracę zdwojoną, nie jest dowodem, iż nie są przemęczeni, iż wielki ich odsetek nie odpadnie jako niezdolnych i wyczerpanych. Nie z braku łez, nie z przymusowego uśmiechu robotnic należy sądzić o ich zdrowiu i wypoczynku, lecz na zasadzie długich sumiennych badań fizjologicznych […]

Czy można rozpoznać przemęczenie robotnika? Cz. 1

Każda praca – fizyczna, czy umysłowa, w fabryce, w handlu, biurze czy w domu – sprowadza zmęczenie, które albo wkrótce znika po odpoczynku odpowiednim, albo wzmaga się i przechodzi w przemęczenie. O ile zmęczenie jest objawem fizjologicznym normalnym, o tyle przemęczenie jest objawem chorobliwym, patologicznym, podkopującym, rujnującym zdrowie i życie człowieka, a przy tym znacznie […]

Zmiany krwi przy pracy cz. 5

Dziś prasa polska świadomie czy też nieświadomie głosi na wsze strony, że wynaleziono surowicę przeciwko zmęczeniu, że badacz niemiecki dr. Weichardt dokonał już całego szeregu doświadczeń na zwierzętach. I polski robotnik gotów uwierzyć, że można uprzedzić, nie dopuścić do zmęczenia, zastrzykując toksynę zmęczenia, bez rdzennej zmiany warunków pracy. Wierząc w magiczną siłę nowej trutki przystanie […]

Zmiany krwi przy pracy cz. 4

Ktokolwiek z fizjologów lub higienistów bliżej badał i studiował wpływ pracy i środowiska na krew i zdrowie robotników, ten musi przyznać, że wpływ ten staje się coraz wyraźniejszym i lepiej znanym. Zależy też on wiele od wrodzonego usposobienia pracowników, od ich uzdolnień, od ich psychicznego nastroju, od ich stanu zdrowotnego. Fizjologia i higiena pracy, choć […]